WHO WE ARE

ฟาสเทนนิคผู้นำด้านสลักจับยึดโครงสร้างและแองเคอร์โบลท์

สินค้าของเราผลิตในประเทศมาตั้งแต่ ปี 1981 ด้วยความมุ่งมั่นตลอด 40 ปี ที่เราตั้งใจส่งมอบสินค้าคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านการผลิตแองเคอร์โบลท์ อันเป็นที่ยอมรับและไว้ใจโดยกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและผู้รับเหมาทั้งภายใน และต่างประเทศ เราไม่เคยประนีประนอมหรือลดทอนคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฟาสเทนนิค ทุกชิ้นมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้เสมอมา

PRODUCT CATALOGS

Anchoring System

ระบบจับยึดแบบเจาะฝัง เพียงเจาะรูเพื่อติดตั้ง

Precast Anchoring System

พุกจับยึดแบบหล่อฝัง ติดตั้งขณะขึ้นรูปคอนกรีต

TRUSTED BY

" TRUSTED STRENGTH FOR STURDY JOB "

FOR MORE INFORMATION / QUOTATION

Siam Anchor Fastener Industry

Tel: 02-713-6606-7

Fax: 02-391-4512

Tel: 02-713-6606-7 Fax: 02-391-4512

email : contact@fastenic.com